ระบบบริการประชาชน

การทำงานกับแล็ปท็อป

หมวดหมู่

 • เอกสารสีเขียว

  ระบบขอข้อมูลข่าวสาร

  ขอข้อมูล เอกสาร หรือหนังสือทางราชการที่สามารถเผยแพร่ได้ 

 • 12314531_553028971518311_127158615440229

  ระบบขอยืมพัสดุ ครุภัณฑ์

  ยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ของ อบต.คำนาดี สำหรับใช้ในกิจกรรม หรืองานต่าง ๆ ของชุมชน

 • 170524-better-argument-1234p_ecfc32e869f

  ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป

  ร้องเรียน ร้องทุกข์ปัญหาในชุมชน สิ่งที่ต้องการแก้ไขหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

 • anti-corruption-900x480.png

  ระบบร้องเรียนการทุจริต

  ร้องเรียนการใช้อำนาจโดยมิชอบของเจ้าหน้ารัฐ การเรียกรับผลประโยชน์

 • 14289089081428909814l-2.jpg

  ระบบเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ

  ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเบี้ยยังชีพคนชรา และผู้พิการ

  อยู่ระหว่างการพัฒนา

 • วิเคราะห์การตลาด

  ระบบประเมินความพึงพอใจ

  ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

 • การเซ็นสัญญา

  ผลประเมินความพึงพอใจ

  ผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

 • maxresdefault%20(1)_edited.jpg

  ระบบประเมินความโปร่งใส

  ประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.คำนาดี

 • คนงานก่อสร้าง

  ระบบติดตามโครงการพัฒนา

  ติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เช่น โครงการก่อสร้าง 

  อยู่ระหว่างการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

 • Facebook ไอคอนสังคม
 • ไอคอน YouTube สังคม
 • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
 • Instagram ไอคอนสังคม