ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ถือหนังสือ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

แนวทาง มาตรฐาน หรือมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นไปตามกฎหมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม