ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ถือหนังสือ

สถิติการให้บริการประชาชน

สถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีตามภารกิจงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม