ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ถือหนังสือ

รายงานการศึกษาและวิจัย

การรวบรวมผลการศึกษาค้นคว้า วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาบุคลากร

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม