ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ถือหนังสือ

รายงานการประชุม

รายงานการประชุมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น กองทุน สปสช. ฯลฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม