ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ถือหนังสือ

ข้อบัญญัติท้องถิ่น

ข้อบังคับที่ออกโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี เช่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะ ฯลฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม