ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ถือหนังสือ

คลังกฎหมาย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม