ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ถือหนังสือ

การบริหารและพัฒนาบุคลากร

นโยบาย มาตรฐาน หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม