กองช่าง

คนเบลอมั่วสุม

พนักงานส่วนตำบล

45358966_190475465214078_541695054056102

Ms. Nutcha Sudsa-ad

นางสาวณัฐชา สุดสะอาด

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ระดับการศึกษา ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

การเจริญเติบโต

ว่าง

-

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

ระดับการศึกษา

-

การเจริญเติบโต

ว่าง

-

ตำแหน่ง วิศวกรวิโยธา

ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ระดับการศึกษา

-

การเจริญเติบโต

ว่าง

-

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

ระดับการศึกษา

-

พนักงานจ้าง

พัชรี (จิก).jpg

นางสาวพัชรี จิกจักร์

Ms. Patcharee Jigjug

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

45208541_412947232575528_232452156428596

นายศักดิ์สธร งานไธสง

Mr. Saksatorn Nganthaisong

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

บันดิษฐ์.jpg

นายบันดิษฐ์ รัตน์สุพล

Mr. Bundit Ratsupon

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

พนักงานจ้างทั่วไป

S__4399108.jpg

นายณิชนันทน์ วิชิต

Mr. Nitchanan Wichit

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

ปสานสิทธิ์.jpg

นายปสานสิทธิ์ ทองมา

Mr. Pasansit Thongma

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)