กองช่าง

พนักงานส่วนตำบล

Ms. Nutcha Sudsa-ad

นางสาวณัฐชา สุดสะอาด

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ระดับการศึกษา ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

ว่าง

-

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

ระดับการศึกษา

-

ว่าง

-

ตำแหน่ง วิศวกรวิโยธา

ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ระดับการศึกษา

-

ว่าง

-

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

ระดับการศึกษา

-

พนักงานจ้าง

นางสาวพัชรี จิกจักร์

Ms. Patcharee Jigjug

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

นายศักดิ์สธร งานไธสง

Mr. Saksatorn Nganthaisong

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

นายบันดิษฐ์ รัตน์สุพล

Mr. Bundit Ratsupon

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

พนักงานจ้างทั่วไป

นายณิชนันทน์ นิติธรรม

Mr. Nitchanan Nittitham

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

นายปสานสิทธิ์ ทองมา

Mr. Pasansit Thongma

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม