สมาชิกสภาท้องถิ่น

คนเบลอมั่วสุม

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

man-icon.jpg

ว่าง

Mr. Tongchak Yangkung

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี หมู่ 

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

man-icon_edited.jpg

Mr. Tom Salangam

ว่าง

ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี หมู่ 

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2563 - ปัจจุบัน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

man-icon_edited.jpg

ว่าง

Mrs. Chawee Phantong

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 

man-icon_edited.jpg

ว่าง

Mr. Montree Phainatom

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 

man-icon_edited.jpg

ว่าง

Mr. Picherd Promsamut

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 

man-icon_edited.jpg

ว่าง

Mr. Nikom Bakorn

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 

man-icon_edited.jpg

ว่าง

Mr. Surapon Srisawang

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 

man-icon_edited.jpg

ว่าง

Mr. Sompong Khaonok

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่