สมาชิกสภาท้องถิ่น

11.jpg

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

270835243_1528443064208998_2252471127825293967_n.jpg

นายทองจักร์ ย่างกุ้ง

Mr. Tongchak Yangkung

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี หมู่ 5 

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2564 - ปัจจุบัน 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

เขต 1 หมายเลข 1 นายตี๋ วงษ์จันทร์.jpg

Mr. Tee Wongjan

นายตี๋ วงษ์จันทร์

ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี หมู่ 1

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2564 - ปัจจุบัน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ม2.jpg

นางมะลิจันทร์ กิติศรีวรพันธ์

Mrs. Malijan Kitisriworaphun

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 2

ม4.jpg

นายสมหมาย ลาไธสง

Mr. Sommai Lathaisong

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 4

271423937_676046343406062_2458528114333583750_n.jpg

นายกงจักร์ ทศรถ

Mr. Kongjak Tossarot

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 7

ม3.jpg

นายณรงค์ พัฒนแสง

Mr. Narong Phatthanasaeng

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 3

เขต 6 หมายเลข 2 นายประยงค์ จันทร์ทิพย์.jpg

นายประยงค์ จันทร์ทิพย์

Mr. Prayong chantip

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 6

ม8.jpg

นายบวร ภูกองไชย

Mr. Bavon Phookongchai

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 8