บุคลากร

c99e22bfd13aaaebf6bef66a1ebf382b7_264677

สมาชิกสภาท้องถิ่น

ประธานสภา อบต.

นาทองจักร์ ย่างกุ้ง

Mr. Tongchak Yangkung

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี หมู่ 5 บ้านดอนแก้ว)

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2563 - ปัจจุบัน

รองประธานสภา อบต.

Mr. Tom Salangam

นายต้อม ศาลางาม

ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี หมู่ 3 บ้านนาเจริญ)

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2563 - ปัจจุบัน

สมาชิกสภา อบต.

นางฉวี ปานทอง

Mrs. Chawee Phantong

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 1 บ้านคำนาดี

นายมนตรี ไพรนาทม

Mr. Montree Phainatom

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 2 บ้านอีแฮต

นายพิเชิด พร้อมสุมทร

Mr. Picherd Promsamut

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 3 บ้านนาเจริญ

นายทองวัน ศรีชุม

Mr. Tongwan Srichum

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเรือใหญ่

นายไชยา เคนอาษา

Mr. Chaiya Ken-asa

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 5 บ้านดอนแก้ว

นายจงรักษ์ ขาวสะอาด

Mr. Chongrak Khaosa-ad

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 7 บ้านชุมภูทอง

นายบรรจง ทองคำ

Mr. Banchong Tongkham

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยภูสามัคคี

นายนิคม บากร

Mr. Nikom Bakorn

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 1 บ้านคำนาดี

นายสุรพล ศรีสว่าง

Mr. Surapon Srisawang

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 2 บ้านอีแฮต

นายสมพงษ์ ขาวนอก

Mr. Sompong Khaonok

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเรือใหญ่

นายทองจักร์ ย่างกุ้ง

Mr. Tongchak Yangkung

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 5 บ้านดอนแก้ว

นายเจษฎากร พันธ์เกตุ

Mr. Chessadakorn Phunket

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 6 บ้านโนนอินทร์แปลง

นายพูลเพิ่ม นาลงพรม

Mr. Poonpaem Nalongprom

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยภูสามัคคี

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม