สายด่วนนายก - ปลัด

สายด่วนนายก - ปลัด อบต.

พบปัญหาในชุมชน ต้องการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือขอความช่วยเหลือ สามารถติดต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

นายณรงค์ เจริญไทสงค์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

โทรศัพท์ 063-0574877

นายนิพนธ์ พรหมจารี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

โทรศัพท์ 097-3919945

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม