top of page

สายด่วนนายก - ปลัด

สายด่วนนายก - ปลัด อบต.

คนเบลอมั่วสุม

พบปัญหาในชุมชน ต้องการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือขอความช่วยเหลือ สามารถติดต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

271741826_654858772306267_6034098933444487208_n.jpg

นายวิเชียร สุวรรณวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

โทรศัพท์ 098-6170580

อนันต์.jpg

นายอนันต์ สุวรรรณา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

โทรศัพท์ 089-8619224

bottom of page