สายด่วนนายก - ปลัด

สายด่วนนายก - ปลัด อบต.

พบปัญหาในชุมชน ต้องการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือขอความช่วยเหลือ สามารถติดต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

nwdn_file_temp_1612852509326 copy.jpg

นายณรงค์ เจริญไทสงค์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

โทรศัพท์ 063-0574877

89636106_2675079752776150_77993227759984

นายนิพนธ์ พรหมจารี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

โทรศัพท์ 097-3919945