สายด่วนนายก - ปลัด

สายด่วนนายก - ปลัด อบต.

คนเบลอมั่วสุม

พบปัญหาในชุมชน ต้องการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือขอความช่วยเหลือ สามารถติดต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

man-icon_edited.jpg

ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

โทรศัพท์ -

89636106_2675079752776150_77993227759984

นายนิพนธ์ พรหมจารี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

โทรศัพท์ 097-3919945