ระบบบริการประชาชน

แผนภูมิการลงทุน

ระบบประเมินความพึงพอใจ

ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

โปรดกรอกข้อมูลในช่องให้ครบถ้วน กรณีเครื่องหมายดอกจัน ( * ) หมายถึง จำเป็นต้องกรอกข้อมูล หากไม่กรอกข้อมูลจะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม