ผู้บริหารท้องถิ่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายณรงค์ เจริญไทสงค์

Mr. Narong Chalerntaisong

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2556 - ปัจจุบัน (ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจากคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 1/2557)

ประสบการณ์การทำงาน

 • รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

ข้อมูลการติดต่อ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

Mr. Muen Wasinghol

นายหมื่น วาสิงหล

ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 1

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2556 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้ใหญ่บ้านอีแฮต หมู่ 2

ข้อมูลการติดต่อ

 • โทรศัพท์ 089-911439

นายธนกฤต บุญสิทธิ์

Mr. Thanakit Boonsit

ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 2

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2561 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำงาน

 • เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

ข้อมูลการติดต่อ

 • โทรศัพท์ 082-1076643

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

Mr. Tee Wongchan

นายตี๋ วงษ์จันทร์

ตำแหน่ง เลขานุการายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2561 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำงาน

 • กำนันตำบลคำนาดี

ข้อมูลการติดต่อ

 • โทรศัพท์ 098-6784104

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

 • Facebook ไอคอนสังคม
 • ไอคอน YouTube สังคม
 • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
 • Instagram ไอคอนสังคม