ผู้บริหารท้องถิ่น

คนเบลอมั่วสุม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

89636106_2675079752776150_7799322775998431232_n.jpg

นายนิพนธ์ พรหมจารี

Mr. Nipon Promjaree

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564

ประสบการณ์การทำงาน

  • รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

ข้อมูลการติดต่อ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

man-icon.jpg

Mr. Muen Wasinghol

ว่าง

ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 1

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2556 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำงาน

  • ผู้ใหญ่บ้านอีแฮต หมู่ 2

ข้อมูลการติดต่อ

  • โทรศัพท์ 089-911439

man-icon.jpg

ว่าง

Mr. Thanakit Boonsit

ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 2

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2561 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำงาน

  • เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

ข้อมูลการติดต่อ

  • โทรศัพท์ 082-1076643

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

man-icon.jpg

Mr. Tee Wongchan

ว่าง

ตำแหน่ง เลขานุการายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2561 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำงาน

  • กำนันตำบลคำนาดี

ข้อมูลการติดต่อ

  • โทรศัพท์ 098-6784104