top of page

ระบบบริการประชาชน

พิมพ์ดีดแล็ปท็อป

ระบบร้องเรียนการทุจริต

ทำไมต้องมีการร้องเรียนการทุจริต

เพื่อการดำเนินงานของ อบต.คำนาดี ให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส หากท่านพบเห็นปัญหาการทุจริต การเรียกรับผลประโยชน์ การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐเป็นไปโดยมิชอบ ท่านสามารถร้องเรียนได้หลายช่องทาง เช่น ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี เบอร์โทร 042-490420 ไปรษณีย์/หนังสือ เว็บไซต์ของ อบต. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล kamnadee.bk@gmail.com การร้องเรียนของท่านจะถูกตรวจสอบโดยเร็ว และจะนำไปปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้โปร่งใสและดียิ่งขึ้น

ข้อตกลง

  • โปรดกรอกข้อมูล "ผู้กล่าวหาร้องเรียน" ให้ครบถ้วนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริง

  • ถ้าท่านไม่ต้องการเปิดเผยชื่อผู้กล่าวหาร้องเรียน ให้เว้นคำตอบ ในหัวข้อ ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน

  • ขอให้ผู้กล่าวหาร้องเรียนแจ้งข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง และไม่เป็นการกลั่นแกล้งและละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น

  • องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จะเก็บข้อมูลเรื่องร้องเรียนดังกล่าวของท่านเป็นความลับทางราชการ

ร้องเรียนร้องการทุจริตออนไลน์

โปรดกรอกข้อมูลในช่องให้ครบถ้วน กรณีเครื่องหมายดอกจัน ( * ) หมายถึง จำเป็นต้องกรอกข้อมูล หากไม่กรอกข้อมูลจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้

bottom of page