โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ

เทคอนกรีตจากด้านบน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านอีแฮต

(สายหน้าเมรุวัดศรีบุญเรืองตําบลคํานาดี เชื่อมต่อตําบลนาสวรรค์)

ภาพถ่ายหน้าจอ 2564-03-24 เวลา 09.37.11.j

โครงการที่ อบต.คำนาดี เข้าร่วม

 • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านอีแฮต (สายหน้าเมรุวัดศรีบุญเรืองตําบลคํานาดี เชื่อมต่อตําบลนาสวรรค์)

  วิธีการจัดหา ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

  งบประมาณ 9,847,000.00 บาท

 • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านอีแฮต (สายหน้าเมรุวัดศรีบุญเรืองตําบลคํานาดี เชื่อมต่อตําบลหนองหัวช้าง)

  วิธีการจัดหา ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

  งบประมาณ 5,432,000.00 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

 • Facebook ไอคอนสังคม
 • ไอคอน YouTube สังคม
 • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
 • Instagram ไอคอนสังคม