ทำเนียบการบริหารและสภา

IMG_1680_jpg.JPG

ทำเนียบนายก อบต.คำนาดี

2540 - 2543

นายเลิศ พรมแดน

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2540 - 2543

2544 - 2556

นายวิเชียร สุวรรณวงค์

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2544 - 2556

2557 - ปัจจุบัน

นายณรงค์ เจริญไทสงค์

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2557 - ปัจจุบัน

ทำเนียบประธานสภา อบต.คำนาดี

2540 - 2549

นายสุภาพ ทศรถ

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2540 - 2549

2550 - 2552

นายเพ็ชร บุญรอด

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2550 - 2552

2552 - 2554

นายทรงสิทธิ์ นิยมพงษ์

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2552 - 2554

2555 - 2556

นายเสถียน สัตนันท์

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2555 - 2556

2556 - 2558

นายทองจักร์ ย่างกุ้ง

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2556 - 2558

2558 - 2563

นายสุภาพ ทศรถ

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2558 - 2563

2563 - ปัจจุบัน

นายทองจักร์ ย่างกุ้ง

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2563 - ปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม