ปก copy.jpg

เข้าชมมากที่สุด

 • 1

  อบต.คำนาดี ผ่านการประเมินความโปร่งใสของ อปท. ระดับดีมาก 3 ปีซ้อน มีคะแนนสูงสุดใน จ.บึงกาฬ

  .

 • 2

  อบต.คำนาดี รับรางวัล 'ท้องถิ่นโปร่งใส' จากผลการประเมิน ita ปี 62 ติดลำดับ 4 ของบึงกาฬ

  .

 • 3

  อบต.คำนาดี ผนึกกำลัง อสม. แจกจ่ายหน้ากากผ้าให้ ปชช.-เจลล้างมือสำหรับใช้ในสถานที่สาธารณะ

  .

ข่าวสาร อบต.

 • ข่าวสาร อบต.

  อบต.โพนโก จ.สุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานด้านความโปร่งใสในการบริหารงานของ อบต.คำนาดี

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

 • ประชาสัมพันธ์

  ขอเขิญประชาชนผู้รับบริการร่วมประเมินความโปร่งใสของ อบต.คำนาดี เพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

 • ข่าวสาร อบต.

  อบต.คำนาดี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทักษะการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

 • ข่าวสาร อบต.

  อบต.คำนาดี จัดเวทีประชาคมรับฟังเสียงประชาชนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

 • ข่าวสาร อบต.

  อบต.คำนาดี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

 • ข่าวสาร อบต.

  อบต.คำนาดี จัดโครงการวันฑิตน้อย ส่งเสริมความภาคภูมิใจกับความสำเร็จทางการศึกษา

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

 • ข่าวสาร อบต.

  กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คำนาดี อนุมัติโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

 • ข่าวสาร อบต.

  อบต.คำนาดี เปิดโอกาสให้ตัวแทนประชาคมร่วมตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนบ้านอีแฮต

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

 • ประชาสัมพันธ์

  สมัครด่วน สอบบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี 64 จำนวน 4,426 อัตรา

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

สาระน่ารู้

 • สาระน่ารู้

  ระวังภัยเงียบอันตราย 'หลับใน' พลาดพลั้งอุบัติเหตุถึงชีวิต

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

 • สาระน่ารู้

  ทำความเข้าใจและข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

 • สาระน่ารู้

  ทำความรู้จัก องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ก่อนไปเลือกตั้ง

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

 • สาระน่ารู้

  เห็นต่างอย่างเข้าใจ กับวิธี "พ่อ แม่ ลูก" เปิดอกคุยการเมือง

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

 • สาระน่ารู้

  ส่องผลร้ายที่ได้จากการ 'ดื่มแล้วขับ' สู่ผลกระทบทางสังคม

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

 • สาระน่ารู้

  'ยุงลาย' กลายเป็น 'ยุงร้าย' ตอนไหน และเมื่อใดต้องกำจัด?

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

บริการประชาชน

การจัดซื้อจัดจ้าง

 • ผู้ชนะการเสนอราคา

  จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์(หมายเลขทะเบียน 80-1761 บึงกาฬ)

  ประกาศ ณ วันที่

 • ผู้ชนะการเสนอราคา

  จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 5

  ประกาศ ณ วันที่

 • ผู้ชนะการเสนอราคา

  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด)

  ประกาศ ณ วันที่

 • ผู้ชนะการเสนอราคา

  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง)

  ประกาศ ณ วันที่

 • ผู้ชนะการเสนอราคา

  ซื้อวัสดุประปา จำนวน 11 รายการ (กองช่าง)

  ประกาศ ณ วันที่

 • ผู้ชนะการเสนอราคา

  ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 23 รายการ (กองการศึกษา)

  ประกาศ ณ วันที่

บทความ

กอกดิอกดอ.jpg
 • แบ่งปันความรู้

  กฎหมายน่ารู้ ว่าด้วยเรื่องเหตุเดือดร้อนรำคาญทางกลิ่น

  ผู้เขียน รัตนพล ยางขันธ์

  วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562

 • แบ่งปันความรู้

  เรียนรู้ศิลปะการพูดในที่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ

  ผู้เขียน สุขเกษม แสงโทโพ

  วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563

 • แบ่งปันความรู้

  เรียนรู้เทคนิคการเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้อง ตอนที่ 1

  ผู้เขียน มณี พรมจันทร์

  วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562

ระบบสารสนเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

 • Facebook ไอคอนสังคม
 • ไอคอน YouTube สังคม
 • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
 • Instagram ไอคอนสังคม